Hvad håndværkere kan lære af innovation indenfor landbruget

Hvad håndværkere kan lære af innovation indenfor landbruget

Danmark er bygget på traditionen for landbrug og håndværk. Hvert år findes der mange nyheder og innovative teknologier indenfor Danmarks brancher. Der er mange at lære af, så derfor kigger vi i dag nærmere på landbruget, og hvordan dets innovationer kunne inspirere os som håndværkere.

I det sidste år skete der meget indenfor landbruget. Nye innovative teknologier kom på markedet, og udviklingen eksploderede nærmest. Pludselig bruger man data fra satellitter, sensorer og droner til at dyrke landbrug. Denne udvikling kaldes præcisionslandbrug. Præcisionslandbruget er præget af et teknologisk fremskridt, som også fokuserer på bæredygtighed. Det er med til at forbedre miljøet, idet man skåner den omkringliggende natur ved en formindsket og mildere brug af gødningsstoffer såvel som sprøjtemidler. Fordelen med det er, at man også sparer penge ved mere præcist at målrette med gødning frem for at gøde det hele. Satellitter, sensorer og droneflyvning sparer også forbruget af diesel – på den måde koster præcislandbruget mindre i forhold til brændstof, gødning og sprøjtemidler.

Hvad er et tildelingskort?

En metode indenfor præcisionslandbruget er at anvende fx droner til at overvåge eller analysere markernes tilstand. Denne proces sker i fremstilling af et tildelingskort. På den måde kan man analysere hvordan planterne har det. Man kan blandt andet fastslå plantestress, ukrudt og vækstproblemer. Derudover er det muligt at tælle planterne, og ud fra dette udregne det forventede afkast ved høst af en afgrøde.

Men denne form for landbrug er lige kommet op af starthullerne. Der findes kun et mindretal af danske landmænd, som gør brug af den nævnte teknologi. Der aftegner sig dog en meget spændende fremtid i forhold til dette brugsområde. Mere end halvdelen af landmændene anser de positive effekter af præcisionsteknologien som vigtige fremskridt indenfor deres branche. Det er især de unge landmænd, som har set lyset i forhold til præcisionslandbrug og anvender dette aktivt for bl.a. at spare tid og penge i dagligdagen.