Husker du værnemidlerne?

Husker du værnemidlerne?

Både i dansk industri og dansk byggeri er der generelt stor fokus på at værne om de ansatte i både produktionsfaget og håndværket.

De fleste virksomheder er meget opmærksomme på at sørge for, deres medarbejdere har det rette udstyr, så de ikke risikerer at komme til skade, når de udfører deres arbejde.

Tænk blot på en almindelig håndværker. En sådan person vil være udstyret med værnemidler, som garderer mod uheld og generelt bare beskytter kroppen. Det kommer for eksempel til udtryk ved sikkerhedssko, brug af handsker, sikkerhedsbriller, høreværn og meget mere. Ligeledes er arbejdstøjet også ofte forstærket og udstyret med for eksempel puder, som skåner, når en håndværker ligger på sine knæ og arbejder.

Også i produktionsmiljøer er der fokus på at optimere forholdene, så de ansatte har gode rammer og sundere forhold at arbejde under. Tænk for eksempel bare på brugen af masker, særlige kabiner, hjælpeudstyr til løft, måtter til stationære arbejdsområder samt støvsugere, luftrensere om meget andet .

Der eksisterer endda mange regler som skal overholdes, simpelthen fordi hele arbejdsmarkedet er bygget op omkring at beskytte arbejderne, sådan er de ikke får skader eller varige mén fra deres arbejdspladser.

Husk også værnemidler på byggepladsen!

Også på byggepladserne gøres der meget ud af at sikre forholdene. Derfor sættes sågar personale til at sørge for, at byggepladserne er sikre at færdes på og at uvedkommende ikke kan komme derind. Sidstnævnte løses typisk ved at opsætte byggepladshegn, mens førnævnte klares ved at indlede større projekter med en byggepladstegning, hvorpå der er markeret, hvor der skal opsættes værn, som beskytter de arbejdende.

Der er tilmed regler for, hvordan de ansatte skal kunne holde pause, hvorfor det ikke er unormalt at se en skurvogn på byggepladsen.

Generelt set er danske ansatte i alle faglige erhverv beskyttet af lovgivning og har overordnede, som også er interesseret i at beskytte dem. Det betyder, at man uanset sin profession bliver beskyttet, hvilket skaber arbejdsglæde og tryghed i hverdagen.

Er man i tvivl om, hvilket udstyr og hvilke værnemidler man har ret til, kan man ofte at tale med sin arbejdsgiver ellers søge hjælp ved sin fagforening.