Er genbrug det nye guld?

Er genbrug det nye guld?

Er genbrug det nye guld?
Der tænkes i grønne baner overalt i det danske samfund. Og en af de bedre muligheder for øget bæredygtighed findes i byggebranchen. Genbrug er meget højt prioriteret i affaldslovgivningen, så der genbruges på en nyttig måde og ikke går ting til spilde, som kunne have bidraget til anden byggeri eller produktion.
At kunne genbruge f.eks. byggematerialer kræver dog, at elementerne først kontrolleres og derpå repareres og rengøres. For at kunne gennemføre sådanne processer effektivt, opererer branchen med såkaldte neddelere. En neddeler er en maskine, som kan klare store mængder (grov)sortering effektivt, og evt. sende materialer til forskellige stationer for videresortering.
En neddeler og et sorteringsanlæg er naturligvis også med til at sikre, at det farlige affald bortsorteres, da det ikke tjener noget formål i videre byggeri, men i stedet må bortskaffes.
Blandt de bedste materialer til genbrug står stadig mursten, træ, konstruktioner og de tekniske anlæg. Mursten kan typisk renses og genbruges, ligesom der også kan kontrolleres og genanvendes nogle typer af plader fra facaden.
Men også de indvendige byggematerialer kan få nyt liv. Det gælder blandt andet vores døre og vinduer, ligesom køkkenelementer, gulve og særlige typer af fliser eller sten kan bruges nok engang.
Ved større stålkomponenter og tilsvarende, kan byggekvaliteten sikres ved brug af non-destructive testing, som er en metode, der via uskadelige lydbølger kan undersøge komponenters tæthed og styrke – hvormed man i tilfælde, hvor det er nødvendigt, kan bestemme om kvaliteten er stærkt nok til ny genanvendelse.
Også marked for brugte vare
Det er ikke kun de større maskiner, der sørger for at holde gang i genbruget af bygge- og konstruktionsmaterialer. Der er i de senere år sket et stort skifte i tanken om genbrug, hvilket har ført forbrugerne og det professionelle marked sammen på ny.
Mange virksomheder tilbyder af samme årsag også salg af restpartier, hvad end til byggeri eller som dele til VVS, køkken, el etc.
Forbrugerne får derfor ofte deres hænder på helt nye varer, der f.eks. kan have været i overskud efter et byggeri, mens virksomhederne slipper af med elementerne, så de ikke taber penge på deres projekter.
Markederne nyder på den måde godt af hinanden, hvortil vi i fremtiden – med det fortsatte grønne fokus – helt sikkert vil se en stigning i brugen af brugte materialer.