Derfor er et tidsregistreringssystem vigtigt på byggeprojekter

Derfor er et tidsregistreringssystem vigtigt på byggeprojekter

I enhver virksomhed er det helt essentielt at have et samlet overblik over virksomhedens ressourcer, herunder medarbejdere og arbejdsopgaver. Dette gør sig især gældende hvis din virksomhed er en håndværkervirksomhed, som har gang i mange forskellige byggeprojekter ad gangen, og som samtidig har medarbejdere spredt ud på forskellige byggepladser og arbejdsopgaver. Som chef er det vigtigt at kunne få ressourcerne til at række længst muligt, og derfor kan det være en god idé at holde øje med, hvor lang tid medarbejderne bruger på at fuldføre forskellige typer opgaver og projekter, så du har et bedre overblik over, hvor tidskrævende forskellige typer projekter er.

Få overblik med tidsregistrering

Hvis din håndværkervirksomhed kunne tænke sig at få et bedre overblik over tidsforbrug og ressourcer, kan det anbefales at indføre et tidsregistreringssystem i virksomheden. Systemet kan give jer et samlet overblik over det samlede timeforbrug på diverse opgaver, eventuelle rejseudgifter samt kørsel og eventuelle udlæg for virksomheden. Når din virksomhed har et tidsregistreringssystem, kan medarbejderne gå ind og registrere hvor lang tid de bruger på at udføre arbejdsopgaver. Alle registreringerne bliver samlet let og overskueligt, så de samlede data til sidst kan bruges til at planlægge fremtidige projekter, ved at bruge den indsamlede data til at kunne estimere en tid og ressourceforbrug. Hvis I anvender et internetbaseret system, giver det medarbejderne mulighed for at logge ind hvor som helst. Dette er særligt en fordel for håndværkervirksomheder, hvor medarbejderne ikke altid møder ind på arbejdspladsen før de kører ud til dagens opgaver. Hermed kan medarbejderne logge ind på deres smartphone eller lignende, hvor de har mulighed for at registrere deres tidsforbrug.

Et alsidigt system

Systemet kan ikke kun bruges til tidsregistrering på opgaver. Det kan ligeledes bruges til at registrere ferie eller sygefravær, og medarbejderne kan også logge ind og se, hvor meget ferie de har til rådighed og lignende. Systemet kan også bruges i forbindelse med udbetaling af løn, hvis systemet synkroniseres med lønudbetalingssystemet. Systemet kan bruges på mange forskellige måder, alt efter hvad jeres virksomhed foretrækker. Det er ligeledes muligt at bestemme, hvor præcis I ønsker tidsregistreringen at være, og om registreringen skal bruges til alle typer arbejdsopgaver, eller kun til nogle af dem.

Systemet er særdeles gavnligt i forhold til disponering af tid. Når virksomheden har styr på hvor lang tid det tager at løse forskellige arbejdsopgaver, bliver det ligeledes lettere for virksomheden at give et mere præcist tilbud til kunder på estimerede omkostninger og tidsforbrug. Tidsregistreringssystemet kan gøre jer mere konkurrencedygtige, da det kan gøre jer i stand til at udnytte ressourcerne på bedste vis.